Skip to main content

333 — Fabricació d'equips de control per a processos industrials

    Short tag proposal

    Fabricació equips control processos industrials

    Correspondence with CCAE-2009 (ca)
    Code Description Partitions
    332 Instal·lació de maquinària i equips industrials 14