Skip to main content

34200 — Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor, remolcs i semiremolcs

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de carrosseries per a vehicles automòbils, incloses les cabines.
  • L'equipament de tot tipus de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
  • La fabricació de remolcs i semiremolcs:
   • Cisternes.
   • Remolcs tipus caravana, etc.
  • La fabricació de contenidors per a tot mitjà de transport.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La construcció de remolcs i semiremolcs especialment concebuts per a usos agrícoles (vegeu 29.321).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.