Skip to main content

371 — Reciclatge de ferralla i residus de metall

  Descendants
  Code Description
  3710 Reciclatge de ferralla i residus de metall

  Short tag proposal

  Reciclatge de ferralla i residus de metall

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  371 Reciclatge de ferralla i rebuigs de metall
  Correspondence with CCAE-2009 (ca)
  Code Description Partitions
  383 Activitats de valorització 3