Skip to main content

502 — Manteniment i reparació de vehicles de motor

    Short tag proposal

    Manteniment i reparació de vehicles de motor

    Correspondence with CCAE-93 (ca)
    Code Description
    502 Manteniment i reparació de vehicles de motor