Skip to main content

632 — Altres activitats afins al transport

  Short tag proposal

  Altres activitats afins al transport

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  632 Altres activitats afins al transport
  Correspondence with NACE-REV.1.1 (ca)
  Code Description
  632 Altres activitats afins al transport
  Correspondence with CCAE-2009 (ca)
  Code Description Partitions
  522 Activitats afins al transport 5
  853 Educació secundària 2