Skip to main content

74302 — Altres assaigs i anàlisis tècnics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El mesurament de la puresa de l'aigua o aire, de la radioactivitat; l'anàlisi de la contaminació potencial per emissió de fums o aigües residuals, etc.
  • Les anàlisis en el camp de l'alimentació, inclosos les anàlisis veterinàries i el control relacionat amb la producció alimentària.
  • La realització de proves de resistència de materials i altres objectes.
  • El control tècnic de construcció.
  • L'homologació de vaixells, aeronaus, vehicles motoritzats, contenidors pressuritzats, plantes nuclears, etc.
  • Els serveis d'auditoria i certificació mediambiental, de riscos laborals i de gestió de la qualitat.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • Els serveis de consultoria de riscos laborals i mediambientals (vegeu 74.141).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  74302 Altres assaigs i anàlisis tècnics
  Correspondence with CNAE-93 REV.1 (es)
  Code Description
  74302 Otros ensayos y análisis técnicos