Skip to main content

85311 — Acolliment de persones grans amb allotjament

  Aquesta subclasse comprèn:

  • Els serveis de centres residencials per a persones grans (servei de llars residències i servei de residència assistida).
  • Els habitatges tutelats per a persones grans.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  85311 Acolliment de gent gran amb allotjament