Saltar al contingut principal

23 — Coqueries, refinació de petroli i tractament de combustibles nuclears

    Proposta d'etiqueta curta

    Coqueries, refinació petroli i combustibles nuclears

    Rúbrica de l’agregació Nivells tecnològics OCDE 2001 a la qual pertany

    13 Coc, refinació de petroli i combustibles nuclears