Saltar al contingut principal

28210 — Fabricació de cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de dipòsits, cisternes i contenidors de metall similars, amb capacitat superior als 300 litres.
  • La fabricació de recipients metàl·lics per a gasos comprimits o liquats.
  • La reparació i manteniment de dipòsits, cisternes i recipients de metall.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de tonells, bidons, bótes, cubs, caixes, etc. de metall amb capacitat inferior als 300 litres (vegeu 28.710).
  • La fabricació de contenidors de transport (vegeu 34.200).

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.