Skip to main content

28622 — Fabricació d'eines mecàniques

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de tallants i fulles tallants per a màquines i aparells mecànics.
  • La fabricació de fulles serrades, incloses les fulles serrades circulars i de serres de cinta.
  • La fabricació d'estris intercanviables per a eines mecàniques de mà i per a màquines eines: broques, punxons, matrius, freses, etc.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • La fabricació de màquines eina (vegeu 29.4).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  28622 Fabricació d'eines mecàniques