Saltar al contingut principal

2914 — Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió