Saltar al contingut principal

29430 — Fabricació d'altres tipus de màquines eina

  Aquesta subclasse, tot i tenir la mateixa descripció que la corresponent al codi 29.403 de l'anterior CCAE-93, recull un contingut diferent.

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La fabricació de màquines eina per treballar la pedra, la fusta i materials durs similars; premses per a la fabricació de taulons de partícules aglomerades i similars.
  • La fabricació d'eines per a soldadura blana, forta o autògena i de màquines i aparells per a tremp de superfícies i projecció en calent.
  • La fabricació de portaeines i capçals de roscar retractables automàticament.
  • La fabricació de portapeces per a màquines eina.
  • La fabricació de dispositius divisors i altres dispositius especials per a màquines eina.
  • La fabricació de components i accessoris de màquines eina per treballar la fusta, el suro, el cautxú endurit i materials durs similars.
  • La fabricació de components i accessoris per a equips de soldadura autògena.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.