Skip to main content

51692 — Comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària per al comerç i la navegació

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El comerç a l'engròs de material de transport, excepte els vehicles de motor, motocicletes i bicicletes.
  • El comerç a l'engròs d'envasos i embalatges de plàstic.
  • El comerç a l'engròs d'altres tipus de maquinària i equips per al comerç,la navegació i altres serveis, ncaa.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • El comerç a l'engròs de vehicles, remolcs i caravanes (vegeu 50.10).
  • El comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor (vegeu 50.30).
  • El comerç a l'engròs de motocicletes (vegeu 50.400).
  • El comerç a l'engròs de bicicletes (vegeu 51.475).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.