Saltar al contingut principal

52463 — Comerç al detall de materials de construcció, pintures i vernissos, i materials de sanejament

  Aquesta subclasse comprèn:

  • El comerç al detall de pintures, vernissos i esmalts.
  • El comerç al detall d'altres materials de construcció, com ara maons, fusta i sanitaris.
  • El comerç al detall de saunes.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.