Saltar al contingut principal

72210 — Edició de programes informàtics

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La creació, producció, subministrament i documentació de programes informàtics no fets a mida per a usuaris generals.

  Descendents

  Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

  Correspondència amb CNAE-93 REV.1 (es)
  Codi Descripció
  72210 Edición de programas informáticos