Skip to main content

74843 — Altres activitats empresarials

  Aquesta subclasse comprèn:

  • La gestió del cobrament de factures i la informació pel que fa a la solvència o pràctiques comercials de particulars i empreses.
  • La taxació, excepte l'exercida en relació amb immobles i assegurances.
  • La promoció comercial mitjançant llibretes de cupons de canvi.
  • Altres activitats empresarials per compte d'altri no compreses anteriorment.
  • Les activitats dels intermediaris comercials, com ara la preparació d'operacions mercantils de compra i venda de petites i mitjanes empreses, inclosa la prestació de serveis professionals.
  • Les activitats de subhastadors autònoms.
  • Les activitats d'assessors diferents dels tècnics i enginyers ncaa.
  • La lectura de comptadors de gas, aigua i energia elèctrica.

  Aquesta subclasse comprèn també:

  • Els serveis realitzats per agents personals d'artistes, esportistes, etc.
  • Les activitats de les empreses franquiciadores, que concedeixen el dret d'explotació d'una franquícia.
  • Les activitats dels models publicitaris.
  • Les activitats dels agents que negocien els drets d'emissió de programes de ràdio i televisió.

  Aquesta subclasse no comprèn:

  • L'exhibició d'anuncis i altres activitats de disseny publicitari (vegeu 74.401).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  74843 Altres activitats empresarials
  Correspondence with CNAE-93 REV.1 (es)
  Code Description
  74843 Otras actividades empresariales