Skip to main content
Descendants
Code Description
1220 Extracció de fusta
Correspondence with CNAE-74 (ca)
Code Description
052 Explotació forestal