Saltar al contenido principal

832 — Serveis prestats a les empres, llevat del lloguer i arrendament de maquinària i equips