Skip to main content

0500 — Pesca, explotació de vivers de peixos i granges piscícoles i activitats dels serveis que s'hi relacionen

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with NACE-REV.1 (ca)
  Code Description
  0501 Pesca
  0502 Aqüicultura