Skip to main content

16 — Elaboració de productes de tabac

  Descendants
  Code Description
  160 Elaboració de productes de tabac
  Correspondence with NACE-REV.1 (ca)
  Code Description
  16 Indústries del tabac
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  31 Productes alimentaris, begudes i tabac