Skip to main content

1721 — Fabricació d'articles confeccionats amb materials tèxtils, llevat de la roba de vestir

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.