Skip to main content

1912 — Fabricació de maletes, bosses de mà i articles similars, i articles de talabarderia i basteria

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.