Skip to main content

2211 — Edició de llibres, fullets, partitures i altres publicacions

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with NACE-REV.1 (ca)
    Code Description
    2211 Edició de llibres