Skip to main content

7491 — Selecció i col·locació de personal

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with NACE-REV.1 (ca)
    Code Description
    7450 Selecció i col·locació de personal