Skip to main content

7513 — Regulació i facilitació de l'activitat econòmica

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with NACE-REV.1 (ca)
  Code Description
  7513 Regulació de l'activitat econòmica
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  9100 Administració pública i defensa