Saltar al contingut principal

3313 — Fabricació d'equips de control per a processos industrials

    Descendents

    Aquesta rúbrica no té descendents perquè pertany al nivell més detallat de la classificació.

    Correspondència amb CIIU-REV.2 (ca)
    Codi Descripció
    3851 Fabricació de material medicoquirúrgic