Skip to main content

357 — Indústries de recobriments metàl·lics (inclou el revestiment metàl·lic de toda classe d'objectes i l'acabament de superfícies metàl·liques)

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CNAE-74 (ca)
    Code Description
    3130 Tractament i recobriment dels metalls