Skip to main content

373 — Construcció d'aparells elèctrics de mesura, regulació i verificació

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.