Skip to main content

376 — Construcció d'equips elèctrics per a vehicles de tracció i transport

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Correspondence with CNAE-74 (ca)
    Code Description Partitions
    3420 Fabricació de material elèctric d'utilització i equipament 5