Skip to main content

019 — Altres explotacions agrícoles NCAA

  Conreu de flors a l'aire lliure o en hivernacle (clavell, rosa, gladiols, gardènies, crisantems, lilàs, gessamí, dàlies, nards, violetes, tulipes i altres) farratge, praderies artificials (alfals, esparceta, trèvol, enclova , i altres) i altres conreus no classificats en un altre grup anterior de l'agrupació "Producció agrícola" (01).

  S'hi inclou les unitats dedicades a la creació i manteniment de parcs i jardins (plantada i cura de la gespa, quadres de flors, arbres d'ombra i arbres ornamentals, etc.), producció de llavors i explotació de planters, fins i tot els forestals quan no formin part d'unitats forestals.

  No s'hi inclou l'explotació de planters que formin part d'unitats forestals (051).

  Descendants
  Code Description
  0190 Altres explotacions agrícoles NCAA
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  01 Agricultura i caça
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  111 Producció agropecuària