Skip to main content

029 — Altres explotacions ramaderes NCAA

  Explotació ramadera d'espècies no classificades en els grups anteriors "Producció ramadera" (02).

  S'hi inclou l'explotació de bestiar cavallí, mular, i asiní, apicultura, cuniculicultura, sericicultura, cria d'animals per a pelleteria, cria de caça en captivitat, cria d'animals de laboratori, cargols, etc., i també la producció de pells brutes d'animals per a pelleteria i la producció de mel i cera.

  No s'hi inclou l'avicultura (024), els jardins zoològics (967), les quadres de cavalls de cursa i les caneres de llebrers (968), ni les exposicions d'animals (969).

  Descendants
  Code Description
  0290 Altres explotacions ramaderes NCAA
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  012 Producció ramadera 5
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  01 Agricultura i caça
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  111 Producció agropecuària