Skip to main content

051 — Silvicultura i serveis forestals

  Plantació, repoblació i conservació de boscos, inclosos els planters que formen part d'unitats forestals; plantació i conreu de boscos per a la protecció contra els vents i per protegir els brolladors i les capes freàtiques, també altres plantacions de protecció; recol·leció de productes silvestres com ara gomes i resines, làtex, sabes, sucs i extractes vegetals , escorça i suro, herbes, fruits, bolets i flors silvestres, molsa, fulles, agulles de pi, canyes i arrels, espart, pastures naturals, etc.

  Descendants
  Code Description
  0510 Silvicultura i serveis forestals
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  02 Silvicultura
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  121 Silvicultura