Skip to main content

122 — Extracció de petroli brut

  Explotació de pous de petroli, explotació de separadors, rompedors d'emulsió, equip de rentatge de sedimentacions i també la destil·lació primària i tota la resta d'activitats necessàries per posar el petroli en condicions d'expedició des dels terrenys en què s'ha produït.

  S'hi inclou la producció d'hidrocarburs líquids a partir dels gasos dels camps de petroli.

  No s'hi inclou l'explotació d'oleoductes (724).

  Descendants
  Code Description
  1220 Extracció de petroli brut
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  111 Extracció de petroli brut i de gas natural 3
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  131 Extracció de petroli
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  220 Producció de petroli i gas natural

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  01 Carbó, petroli i gas