Skip to main content

124 — Extracció de pissarres bituminoses

  Producció de petroli mitjançant extracció, benefici i aprofitament de pissarres bituminoses, esquists i sorres petrolieres.

  Descendants
  Code Description
  1240 Extracció de pissarres bituminoses
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  111 Extracció de petroli brut i de gas natural 3
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  133 Extracció de pissarres bituminoses
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  220 Producció de petroli i gas natural

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  01 Carbó, petroli i gas