Skip to main content

15 — Producció, transport i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta

  Short tag proposal

  Energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta

  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description
  51 Electricitat, gas i vapor

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  04 Electricitat, gas i aigua

  Heading of aggregated item 16 sectors industrials to which it belongs

  01 Energia