Skip to main content

16 — Captació, depuració i distribució d'aigua

  Descendants
  Code Description
  160 Captació, depuració i distribució d'aigua

  Short tag proposal

  Captació, depuració i distribució d'aigua

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  41 Captació, depuració i distribució d'aigua
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  17 Captació, depuració i distribució d'aigua
  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  52 Proveïment d'aigües i serveis de sanejament 2

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  04 Electricitat, gas i aigua

  Heading of aggregated item 16 sectors industrials to which it belongs

  02 Aigua