Skip to main content

21 — Extracció i preparació de minerals metàl·lics

  Short tag proposal

  Extracció i preparació de minerals metàl·lics

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  13 Extracció de minerals metàl·lics
  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  12 Extracció de minerals metàl·lics 3
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  23 Extracció de minerals metàl·lics

  Heading of aggregated item 24 classes to which it belongs

  05 Extracció i transformació de minerals

  Heading of aggregated item 16 sectors industrials to which it belongs

  03 Minerals i 1a. transformació del metall