Skip to main content

211 — Extracció i preparació de minerals de ferro

  Extracció i preparació (trituració, mòlta, calcinació, concentració, sintetització, pelletització, etc.) del minerals de ferro, ferro manganesífer i sorres ferroginoses.

  No s'hi inclou l'extracció de pirites i pirrotites (234).

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  131 Extracció de minerals de ferro
  Correspondence with NACE-70 (ca)
  Code Description
  211 Extracció i preparació de minerals de ferro
  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  230 Extracció de minerals metàl·lics

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  05 Minerals i 1a. transformació del metall