Skip to main content

223 — Trefilatge, estiratge, perfilatge i laminatge en fred de l'acer

  Estiratge en fred de l'acer; laminatge en fred del fleix d'acer, laminatge de perfils per conformació o plegament en fred de productes plans d'acer, trefilatge de l'acer, etc.

  No s'hi inclou la fabricació de productes derivats del fil d'acer (316.3).

  Correspondence with CIIU-REV.2 (ca)
  Code Description
  371 Indústries bàsiques del ferro i acer

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  05 Minerals i 1a. transformació del metall