Skip to main content

2433 — Fabricació d'altres articles derivats del ciment

  Fabricació d'elements per a la construcció i obres públiques en formigons lleugers, pesants i pretensats; també d'articles en cel·lulosaciment i toscaciment (forja, blocs, canonades, peces prefabricades, bigues, voltes, elements de murs i envans, d'estructura, coberta i sostrada, escales, elements per a la xarxa vial, lloseta, revestiment del sòl, etc.).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  339 Fabricació de productes minerals no metàl·lics ncaa 8