Skip to main content

244 — Indústries de la pedra natural

  Serrat, tallament, poliment, repicatge, etc. de les roques ornamentals fora de la pedrera, que poden ser utilitzades en construcció, en monuments decoratius, funeraris i escultòrics; s'entén, per aquestes roques, marbrers , granits, basalts, serpentines, calcàries, gresos, pissarra, alabastres i qualsevol altre tipus de roca que compleixi la finalitat exposada.

  Descendants
  Code Description
  2440 Indústries de la pedra natural
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  267 Indústries de la pedra

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  07 Ciments, pedra natural i abrasius