Skip to main content

245 — Fabricació d'abrasius

  Fabricació de moles, gresos, pedres d'esmolar, esmerils, papers i teles abrasives, pastes de polir i altres productes abrasius d'acció mecànica ja siguin naturals, artificials aglomerats o fabricats artificialment a partir de diamants naturals o sintètics; també producció d'abrasius sobre el suport.

  Descendants
  Code Description
  2450 Fabricació d'abrasius
  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  268 Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos 3

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  07 Ciments, pedra natural i abrasius