Skip to main content

249 — Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics NCAA

  Fabricació de productes minerals no metàl·lics no classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Indústries de productes minerals no metàl·lics" ( 24), com ara productes en amiant, grafit, mica, asfalt, etc.

  No s'hi inclou la fabricació de productes d'amiantociment (243.2), ni la fabricació d'electrodes (346).

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description Partitions
  268 Fabricació de productes minerals no metàl·lics diversos 3

  Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

  07 Ciments, pedra natural i abrasius