Skip to main content

3141 — Tancaments metàl·lics (portes, finestres, etc.)

  Fabricació d'articles de tancaments metàl·lics, com ara portes, finestres, marcs per a portes i finestres, bastidors, marquesines, reixes, reixats, murs, envans, plafons, cornises, claraboies, elements per a calefacció, ventilació, aire condicionat, desguàs, etc., i també la instal·lació associada que no pugui classificar-se separadament.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CCAE-93 (ca)
  Code Description
  28120 Fabricació de tancaments metàl·lics
  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  354 Construccions metàl·liques, caldereria i soldadura 6