Skip to main content

3142 — Fabricació d'estructures metàl·liques

  Fabricació d'estructures metàl·liques, com ara carcasses d'edificis, hangars prefabricats, elements de ponts, passarel·les, pilars, balustrades, elements estructurals metàl·lics, material fix per a vies fèrries, desembarcaders, molls fixos, etc., i també la instal·lació associada que no pugui classificar-se separadament.

  No s'hi inclou la instal·lació d'aquests elements quan pugui classificar-se separadament de la seva construcció (504).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Correspondence with CNAE-52 (ca)
  Code Description Partitions
  354 Construccions metàl·liques, caldereria i soldadura 6