Skip to main content

315 — Construcció de grans dipòsits i caldereria grossa

    Construcció de grans dipòsits per a líquids o gasos, canonades de grans dimensions, seccions de calderes, calderes de vapor (multitubulars i altres ), xemeneies, tancs metàl·lics, i també la instal·lació associada que no pugui classificar-se separadament.

    Heading of aggregated item 41 sectors industrials to which it belongs

    13 Construccions metàl·liques