Skip to main content

3199 — Altres tallers mecànics NCAA

    Reparació especialitzada de material agrícola, com ara tallers de soldadura , ferradors, forjadors, etc., i tots aquells tallers independents no classificats en els grups anteriors de l'agrupació "Fabricació de productes metàl·lics (llevat màquines i material de transport)" (31).

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.