Skip to main content

322 — Construcció de màquines per a treballar els metalls, la fusta i el suro. Estris, equips i recanvis per a màquines