Skip to main content

3242 — Construcció de màquines per a les indústries químiques

    Construcció de màquines i aparells per a la indústria química i refineries de petroli (classificadores, separadores, mescladores, reactores, etc.), i també la fabricació d'equips, peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.