Skip to main content

3252 — Construcció de màquines i equips per a les indústries de productes minerals no metàl·lics

    Construcció de maquinària i equips per a les indústries del vidre, ceràmica , de la pedra natural, del ciment, calçs i guixos i altres indústries de productes minerals no metàl·lics (maquinària per a trituratge, garbellament , rentatge, polvorització, mesclatge, mòlta, etc.); també fabricació de peces i accessoris per a aquesta maquinària i la seva reparació.

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.